NIK: 202126012
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Pendidikan Olahraga
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :