Firdha Farih Daiba, S.Pd.
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1 - Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)
Jurusan:
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Jalan Manisi No. 76 Rt/Rw: 3/6 Desa/Kel. Pasir Biru Kec. Cibiru Kota Bandung

firdhafd810@gmail.com